Saltar a continguts

Associació de Famílies de Múltiples de Catalunya

Navegació

Menú principal

Funcionament Tauló d'anuncis

Funcionament del tauló d'anuncis

1. Comprén 4 possibilitats: vendre, comprar, regalar i donar de baixa, tota mena de materials relacionats amb els bebes i infants.
2. En pot fer ús i anunciar-se qualsevol persona que ho desitji, per publicar qualsevol anunci serà imprescindible omplir el formulari (inserir anunci) i totes les dades obligades marcades amb *.
3. L'Associació decidirà si procedeix o no publicar-lo, en cas afirmatiu el penjará a la web
4. Els anuncis es publicaràn per un periode de 3 messos, passats aquests tres messos es retirará l'anunci en qüestió.
5. Si algú vol prorrogar l'anunci ho haurà de notificar a l'Associació.Si voleu que surti un telèfon de contacte ompliu el corresponent ítem.

L'Associació no es fa responsable de la exactitud de la informació publicada en els anuncis. Ni té cap participació en els intercanvis d'articles que es produeixin. Només es publicaràn anuncis que estiguin correctament omplerts. L'Associació declina tota responsabilitat en les transaccions que es derivin d'aquesta web.

0 resultats trobats
Aquest web forma part de: Sant Cugat Entitats